Innehåll

Investeringsfakta
The story
Tillväxtresan
Prognos mot finansiella mål
Lönsamhet | EBITDA
Bolagsvärde
Skulder
Analys


Investeringsfakta

Togs till bevakning: 2018
Första köp: 4 kr (20 kr före split 1:5)
Toppnotering: + 3 700 % (152 kr, dec 2021)
Mål:Livslångt ägandeTillbaka till innehållsförteckning

The story

Swedencare grundades 1993 och har sin bakgrund i tandläkaren Sune Wikners studier kring den naturliga havsalgen Ascophyllum nodosum, som visade sig ha positiv effekt på tandhälsa. Algen bryts ner i tarmen och aktiva komponenter frisätts som kan nå saliven och munhålan. Studier, som omfattade både människor och hundar, visade att algen markant minskade mängden plack, tandsten och besvär vid blödande tandkött. Resultatet blev även förbättrad andedräkt.

Sune Wikner initierade nu arbetet med att utveckla ett preparat riktat mot humanmarknaden i form av en tablett och till katter och hundar utvecklades ett pulver (Proden PlaqueOff). År 2006 patenterades produkten i Europa och USA.

År 2014 klev nya ägare in i form av entreprenörerna Håkan Svanberg (huvudägare), Håkan Lagerberg (VD) och Johan Bergdahl. Med sig hade de den välslipade Per Malmström (ordförande) och resan mot att bli en global ledare inom segmentet munhälsa för husdjur initierades på allvar.

Två år senare, 2016, blev det händelserikt med förvärv av distributörer (Frankrike, Storbritannien, USA) och det irländska bolaget Nutriscience. Samma år noterades bolaget på Nasdaq First North till kursen 14 kr (motsvarande 2,8 kr idag) då även Thomas Eklund tog plats i styrelsen.

2018 investerade jag efter att som enda småsparare besökt bolagsstämman och fått svar på mina frågor. Efter det delgav jag några vänner via epost vad jag hade hittat för bolag. Det blev starten på en fantastisk förvärvs- och tillväxtresa, men också för OTANALYTICS.SE som alltså startade med ett utskick till några få i närmaste bekantskapskretsen. Några av oss firade framgången 2021 med golftävlingen "Tuggbensmästerskapen".Tillbaka till innehållsförteckning

Tillväxtresan

Swedencares tillväxtresa har varit imponerande. I grafen nedan finner du kvartalsredovisning av omsättning (blå staplar), resultat efter skatt (gröna), operativt kassaflöde (gula) och börskurs (grå linje, höger axel). För varje kvartal sedan Q3-20, presenteras även tillväxt, organisk tillväxt samt respektive förvärv.Tillbaka till innehållsförteckning

Prognos mot finansiella mål

Swedencares ledning och styrelse har satt finansiella mål med ambitionen att omsätta 4 miljarder SEK senast 2026 med en vinstmarginal (EBITDA) på minst 30 % (motsvarande 1,2 miljarder SEK).

I bilden nedan visualiseras en kvartalsprognos för att nå de finansiella målen. Detta är en teoretisk övning för att på kvartalsbasis kunna se om bolaget ligger efter, är i linje med eller ser ut att överträffa målen.Tillbaka till innehållsförteckning

Lönsamhet | EBITDA

Swedencares har ett fördelaktigt skatteupplägg i USA, där förvärv skrivs av över lång tid och minskar skatten betydligt. Det innebär även att det slår på resultatet på sista raden, där vi får vänta ganska många år på en större hävstång för resultatet per aktie. En mer rättvis bedömning om bolagets utveckling och även börsvärde, kan göras genom att titta på operationell EBITDA (för 12 månader rullande). Den som tittar på P/E-tal och blir lite skrämd riskerar därmed att missa resan, eftersom EBITDA-multiplar och kassaflödesanalys blir mer relevant.

Bolaget växer lönsamt men marginalen är ännu en bit ifrån det finansiella målet på 30 %.

Samma bild men istället för kvartal för kvartal summeras utvecklingen på rullande årsbasis i nedanstående graf.

I tabellen nedan framgår omsättning och resultat (EBITDA) vid fyra givna tidpunkter utifrån förvärvssituation (Swedencare 1.0 till 4.0). Efter 2022 har förvärvstakten varit betydligt lugnare, där 2023 i huvudsak är organisk tillväxt.Tillbaka till innehållsförteckning

Bolagsvärde

Bolagets marknadsvärde vid varje given tidpunkt har beräknats genom att titta på börskurs och ta antalet aktier vid den aktuella tidpunkten i beaktande. Swedencare har följt en relativt linjär trendlinje i relationen mellan börsvärde och finansiell prestation, vilket jag valt att kalla "Swedencare-linjen". Detta förändrades 2022, när en stor del av världens alla börsbolag snabbt omvärderades.

Efter 2022, har jag istället bytt ut Swedencare-linjen till en multipelvärdering på justerad EBITDA. Största ägaren Symrise lade under 2023 ett bud på bolaget, till kursen 37 kr. Budet godtogs inte och Symrise har fortsatt att öka sitt innehav upp till 64 kr (Q1-24) och kompenserat de få aktieägare som accepterade budet med mellanskillnaden (vilket de inte behöver göra längre). De finansiella målen 2026 är kommunicerade av Swedencare. Swedencare har förvärvat bolag till förvärvsbelopp en bit över multipel x20 (EBITDA), men om vi lägger in multipel x18 så är vi nära snittet i branschen under 2023. Därmed får vi en riktkurs på 136 kr om bolaget når de finansiella målen. Historiskt sett har Swedencare nått sina finansiella mål innan utsatt tid.Tillbaka till innehållsförteckning

Skulder

Swedencare har skulder som konsekvens av de stora förvärven. Detta är uppdelat i en Revolving Credit Facility, ett Term-loan samt övriga skulder.

Då bolaget aviserat att har för avsikt att minska sina skulder, följer i bilden en kvartalsuppdatering hur skulderna utvecklas.Tillbaka till innehållsförteckning

Analys

Eftersom jag varit med på resan så länge och fortsatt tror på bolaget, fortsätter jag att bevaka med livslång ambition. Bolaget har så här långt levererat mot sina finansiella mål (oftast före utsatt tid). Branschen är fortfarande relativt okonsoliderad samt att den kommer att gynna aktörer som äger hela värdekedjan, genom egentillverkning och kontraktstillverkning.

Jag läser uppdragsanalyser och externa marknadsrapporter kontinuerligt. Mina observationer delas i nyhetsbreven.

Efter år 2035 försvinner skattefördelar efter de stora förvärven som gjorde 2021-2022, vilket istället för långsiktig indirekt aktieägarfördel blir en direkt aktieägarfördel genom högre vinst per aktie.

Läsaren uppmanas att göra en egen analys och bara investera i aktier där du är påläst och själv tror på bolaget. Du själv och ingen annan är ansvarig för dina investeringsbeslut.Tillbaka till innehållsförteckning