Innehåll

Investeringsfakta
The story
Tillväxtresan
Årstillväxt
Lönsamhet och kassaflöde
Bolagsvärde
Analys


Investeringsfakta

Togs till bevakning: 2019
Återinvestering: 2023
GAV: 45,6 kr
Toppnotering: + 125 % (102,80 kr, mars 2024)
Mål:Behålla minst till 2026/2027.Tillbaka till innehållsförteckning

The story

Smart Eye, som bildades 1999 i Göteborg, utvecklar och säljer avancerad AI-teknik som förstår, analyserar och förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Bolaget har två huvudinriktningar; fordon respektive beteendeforskning.

Inom fordonsindustrin tillhandahåller Smart Eye två olika lösningar. Förarövervakning (DMS = Driver Monitoring System), är en säkerhetsfunktion som indikerar exempelvis trötthet, distraktion eller mobilanvändande hos föraren. Interior Sensing, sträcker sig vidare mot att genom kameror och algoritmer analysera hela kupén för att öka säkerheten för alla som färdas i fordonet. Beteendeforskning det affärsområde som så här långt står för stark tillväxt och de största intäkterna, men det är DMS-portföljen som långsiktigt ska ge de riktigt stora intäkterna.

Marknaden för DMS förväntas växa kraftigt de närmaste åren, delvis genom skärpt lagstiftning (EU General Safety Regulation 2024) och dels för att biltillverkare ska kunna uppnå fem stjärnor i Euro NCAP’s säkerhetsklassning. Bolaget förväntas kunna ta 40 % - 50 % marknadsandel och adresserbar marknad kommer de närmaste åren gå från 3 miljoner (2023) till runt 70 miljoner (2029) nyproducerade bilar med DMS. Intäkten per bil beräknas till runt 50 kr vilket ger en potential på 2 miljarder i omsättning 2029 till en rörelsemarginal på över 45 %. Runt 50 % av den marknaden har Smart Eye fram till slutet av 2023 redan vunnit, där intäkterna tickar in ju närmare 2026/2027 vi närmar oss utifrån när bilplattformarna går i produktion.

Efter DMS följer CMS (Camera Monitoring System, In-Cabin Monitoring System eller Interior Sensing), där bilen övervakar inte bara föraren utan även vad som sker i hela kupén. Denna nästa generations teknologi är ännu i sin linda när detta skrevs, men Smart Eye har redan tagit de första affärerna. CMS förväntas fördubbla licensintäkten per bil.

Utöver ovanstånde finns potential att sälja eftermonterade övervakningssystem till bussar och lastbilar. Även här har Smart Eye tagit sina första affärer, vilket därmed även innefattar att sälja hårdvaran (eftermonterad kamera).

Vad som hänt sedan dess, kan du läsa om i nyhetsbreven samt i de finansiella resultaten nedan.

Jag var tidigt inne i caset (2019) när bolaget började plocka större design wins. Efter kraftig börsuppgång lämnade jag caset med vinst och lyckades undvika börsfallet under 2022 (det var jag annars bra på att pricka i andra bolag). Under 2023 återinvesterade jag, mer än vad jag någonsin gjort tidigare (runt en kurs på 45-46 kr), utifrån att design wins från 2019/2020 nu var på väg att gå i produktion och marknaden verkade ha hunnit glömma det. Det var ett bra drag och jag ser efter det fram emot minst 16 kvartalsrapporter med tillväxt. Om det gick vägen, ser du nedan.Tillbaka till innehållsförteckning

Tillväxtresan

Smart Eyes tillväxtresa har två tidslinjer. En för det kommersiella genombrottet, som skedde runt 2019 genom design wins och har fortgått sedan dess. Den andra resan är kopplad till det finansiella genombrottet där omsättningen började ta fart på allvar under 2023 och där bolaget förväntas vara kassaflödespositivt under första halvan av 2025.

Utifrån att fördröjningseffekten från kommersiell framgång till finansiellt resultat är relativt förutsägbar, är det inte direkt svårt att förutse att det blir stark kontinuerlig tillväxt fram till 2027.

I grafen nedan finner du kvartalsredovisning av omsättning (blå staplar), resultat (röda), kassa (gula) och börskurs (grå linje, höger axel). Framtidsprognoserna i grafen är modellerade estimat. Den stora frågan bland investerare var länge om kassan skulle komma att räcka innan vi ser positivt kassaflöde. En riktad nyemission i mars 2024, har troligen säkerställt att så nu är fallet.Tillbaka till innehållsförteckning

Årstillväxt

I bilden nedan visualiseras rullande årsomsättning, där bolaget förväntas fortsatta trenden och på kort tid gå mot närmare 500 MSEK i årsomsättning.Tillbaka till innehållsförteckning

Lönsamhet och kassaflöde

I bilden nedan visualiseras nettoomsättning, EBITDA och kassaflöde från löpande verksamhet.

Kassan sinar i snabb takt i nuläget då det utöver operationell verksamhet, även investeras stort i fortsatt utveckling. Bolaget säger sa ha kapital fram till positivt kassaflöde.Tillbaka till innehållsförteckning

Bolagsvärde

Bolaget behöver fortfarande växa in i sin värdering, men samtidigt har Smart Eye redan vunnit affärer som motiverar ett högre börsvärde. Det kommer dock att dröja till 2025/2026 innan design wins redan tagna reflekteras i resultatet. Att sätta en riktkurs på 136 kr (EBITDA x12) respektive 200 kr (EBITDA x18) känns utifrån vad bolaget kommunicerat rimligt. Sen kan givetvis bilförsäljningen dyka på grund av recession eller geopolitiskt och markoekonomisk katastrof (men då har vi andra problem att tänka på). Estimat och lönsamhet per år kommer från analyshus som bevakar bolaget, men är nedjusterade något i min prognos.Tillbaka till innehållsförteckning

Analys

Nedan finner du ett dokument som på en sida beskriver caset och min tro om dess framtid. Läsaren uppmanas att göra en egen analys och bara investera i aktier där du är påläst och själv tror på bolaget. Du själv och ingen annan är ansvarig för dina investeringsbeslut.

Smart Eye-analys (1 PDF-sida)

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster.Tillbaka till innehållsförteckning