Innehåll

Investeringsfakta
The story
Tillväxtresan
Bolagsvärde
Analys


Investeringsfakta

Togs till bevakning: 2021
GAV: 9,8 kr
Toppnotering: + 195 % (29 kr, april 2024)
Mål:Invänta massproduktionTillbaka till innehållsförteckning

The story

SHT Smart High-Tech utvecklar och producerar grafenförstärkt nanobaserad termiskt gränssnittsmaterial. Produkterna används för kylning av elektronik, kraftmoduler, lysdioder och andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Kunderna återfinns globalt inom exempelvis telekom-, dator- och fordonsbranschen. SHT Smart High-Tech grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Göteborg. 15 års forskning innan börsinträde har kostat ungefär 150 MSEK.

Marknadsstorleken för SHT:s produkter beräknas till 20 - 40 miljarder SEK, där potentiella kunder är stora globala företag såsom Intel, Nvidia, AMD, Qualcom och Broadcom. Efter år av forskning och tester samt över 30 patent har bolagets patenterade produkt upp till tio gånger så hög värmeledningsförmåga än konkurrerande material och möjliggör 70 % lägre energi-förbrukning utan att ge avkall på prestandan i elektroniken, vilket är unikt på marknaden.

Bolaget togs in i portföljen efter tips från en följare av nyhetsbrevet, strax efter börsintroduktionen. Efter att ha läst in mig på bolaget tog jag beslutet att ta en första position och bevaka utvecklingen. Vad som hänt sedan dess, kan du läsa om i nyhetsbreven samt i de finansiella resultaten nedan.Tillbaka till innehållsförteckning

Tillväxtresan

SHTs tillväxtresa har ännu inte tagit fart. Efterfrågan finns där, men förmågan att volymproducera är begränsad. Det gör bolaget till ett förhoppningsbolag. I grafen nedan finner du kvartalsredovisning av omsättning (blå staplar), kostnader (ljusare röd), resultat (röd), kassa (gula) och börskurs (grå linje, höger axel). Bolaget tog in 90 miljoner i en riktad nyemission i slutet av juni 2024 (till kursen 22 kr), med syfte att skala upp produktionen.

Eftersom försäljningen på kvartalsbasis är närmast obefintlig, finns anledning att titta på trenden över 12 månader rullande. Produktionskapacitet har ökat kontinuerligt, så även produktionstakten. Dock har bolaget valt att tillverka kundspecifika testserier utan ersättning, för att påvisa produktens förträfflighet. Även om kunden önskar bara några få test-produkter för sin lab- och testmiljö har bolaget tillverkat en större batch för att säkerställa att produktkvalitét kan säkerställas även vid större volymer. Försäljningen mot konsument började att ta fart i Q2 2023. Försäljningen mot större företagskunder började ta fart i Q2 2024.Tillbaka till innehållsförteckning

Bolagsvärde

SHT indikerade i samband med den riktade nyemissionen i juni 2024, att de initiala volymindikationerna från framförallt AMD påvisar en potential på flera hundra miljoner på medellång sikt. För att skala upp produktionen (x10) delgavs även att 40 MSEK av de 90 MSEK som togs in behövs för att skala upp samt automatisera delar av en tidigare manuell produktionsprocess. Indikationen på rörelsemarginal över tid är över 20 %, genom stark bruttomarginal. Det ger i mina beräkningar en riktkurs på 41 kr för 2025/2026, med betydligt större uppsida om bolaget får upp volymerna med effektivitet och kvalitet.Tillbaka till innehållsförteckning

Analys

Nedan finner du ett dokument som på en sida beskriver caset och min tro om dess framtid. Läsaren uppmanas att göra en egen analys och bara investera i aktier där du är påläst och själv tror på bolaget. Du själv och ingen annan är ansvarig för dina investeringsbeslut.

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster.Tillbaka till innehållsförteckning