Nästa 10-bagger

Jag är givetvis alltid på span efter nästa stora bolagsgenombrott. Jag får in en hel del tips via mina följare och mitt nätverk av investerare, men det är få bolag som går hela vägen till portföljen. Här kommer lite vägledning för dig som har ett bra case du vill tipsa om.

 • Bolaget skall ha ett erbjudande till marknaden som är lätt att förstå. Du ska på kort tid kunna förklara caset för en 10-åring, som bekräftar att det låter bra.
 • Bolaget skall ha en global ambition.
 • Bolaget skall ha en duktig ledning och en styrelse vars medlemmar har ett stort och relevant nätverk i relation till affären.
 • Ledning och styrelse skall ha mycket "skin in the game" (så många som möjligt ska äga en stor del av bolaget).
 • Bolagets portfölj skall vara marknadsrelevant och det skall gå att sätta den i kontext till storleken på addresserbar marknad.
 • Det måste finnas en säljkultur i bolaget, de flesta goda idéer säljer tyvärr inte sig själva.
 • Bolaget skall gärna ha en konkurrensfördel gentemot direkta konkurrenter eller alternativa lösningar. Patent för unikt erbjudande är fördelaktigt men inte nödvändigt, då det är svårt att avgöra värdet av ett patent om det inte handlar om ett renodlat teknikskifte.
 • Bolaget skall ha goda relationer med investerare, och helst attrahera en småbolagsfond, instititionell aktör eller erkänt duktiga investerare med stark historik.
 • Bolaget skall inte vara beroende av dyra garantiåtaganden vid eventuell nyemission.
 • Antal aktier i bolaget bör helst inte överstiga 25 miljoner aktier. 10 miljoner aktier eller färre är riktigt bra, 15 miljoner aktier är helt ok och över 20 miljoner aktier kräver djupare analys. Många aktier är en negativ signal eftersom det betyder att bolaget inte varit lyckosamt historiskt.
 • Bolaget måste ha förmåga att ta betalt och göra god bruttomarginal på sina produkter. Produkten eller erbjudandet skall visa skalbarhet vid massproduktion eller stark tillväxt.
 • Bolaget skall vara lågt värderat i relation till sitt kommersiella / finansiella läge. Jag vill vara tidigt inne, jag går inte in i case efter större uppvärdering hur starka de än är.
 • Det är en fördel om bolaget fortfarande går under marknadens radar, alltså att bolaget är relativt oupptäckt vilket innebär 1 000 - 2 000 aktieägare.
 • Jag måste besitta kompetens att analysera förutsättningarna. Med få undantag undviker jag medtech, investerar bara om jag och 10-åringen verkligen förstår caset. Hurvida ett bolag inom läkemedelsindustrin kommer klara fas II eller fas III kan ingen svara på - det är rena lotteriet.
 • Investmentbolag intresserar mig inte, portföljen blir för bred för att kunna hitta 10-baggers.
 • Det viktigaste av allt, bolaget skall passera min magkänsla. Den kan jag inte sätta ord på, men här förlitar jag mig helt på mitt egna affärssinne.