Innehåll

Investeringsfakta
The story
Tillväxtresan
Prognos mot finansiella mål
Bolagsvärde
Förvärvsrelaterad skuld
Analys


Investeringsfakta

Togs till bevakning: 2021
GAV: 9,90 kr
Toppnotering: + 213 % (31 kr, aug 2023)
Mål:Behålla tills värderingen är ikapp resultatetTillbaka till innehållsförteckning

The story

Intellego Technologies, som bildades 2011, kallar sig världsledande tillverkare av fotokromatiska utravioletta indikatorer. Ultraviolett strålning är en typ av elektromagnetisk strålning som finns i olika våglängder (UVA, UVB, och UVC).

Användningsområdena är många, bland annat inom vård och livsmedel för desinfektionsprocesser. UV-behandling används även inom industrin för härdning, där för höga doser av UV-strålning kan skapa missfärgningar och skada material. Intellego har utvecklat ett fotokromatiskt bläck som förändrar färg när det utsätts för ljus med en viss våglängd. Det innebär att rätt mängd UV-strålning för respektive ändamål kan mätas till låg kostnad. Tekniken är patenterad, och även om patentet beroende på marknad har upp till nio år kvar är bolaget i process att förlänga och bredda patentet för en period på 20 år.

2021 fick jag en möjlighet att analysera bolaget inför IPO. Jag ställde mig då tveksam, efter att inte fått den insyn jag önskat i det finansiella samt att jag tyckte att bolaget hade lite för smal portfölj och väldigt tunn kompetens för fortsatt R&D och produktutveckling efter att ha köpt loss patentet från ett universitet i Skottland.

Jag valde dock att ta bolaget till bevakning, utan att investera, för att se hur det skulle komma att utvecklas. När så det kommersiella genombrottet började att ta form, R&D-agendan breddades och bolaget började öka sin svansföring i kommunikationen så passade jag på att ta en position när börsvärdet fortfarande låg runt 10 kr eller strax under. Jag sålde av en hel del efter den snabba uppvärderingen under 2023 (+200 % på kort tid), eftersom börsens dynamik lärt mig att snabba uppvärderingar ofta får en rekyl samt att jag hade en målbild kopplat till privata investeringar på annat håll. Ett respektabel investering kvarstod dock och följde med ner i effekterna av det som skulle bli börsdramatik.

Intellego blev under sommaren 2023 synat och omskrivet i affärsmedia, där det visade sig att uppgifterna från ett pressmeddelande om en större affär kunde ifrågasättas, då en representant för kunden förnekade att det förelåg en affärsdialog. Intellego mötte upp med vissa rättelser om affärsupplägget, samt bekräftade att affärsläget såg bra ut.

Bolaget fick även kritik för hur de rapporterat siffrorna från det under 2022 förvärvade brittiska bolaget Daro Group, något OTANALYTICS hade dialog med VD Claes Lindahl om redan hösten 2022. Bolaget avvek exempelvis från börsens gängse rutiner att särredovisa organisk tillväxt efter sammanslagningen. Vad som även kritiserades var hur böckerna slogs ihop innan tillträde där bolaget inte gjorde något fel, men det avvek från förvärvande börsbolags gängse rutiner för rapportering.

Jag har hela tiden hävdat att det var bra för bolaget att förstå vad som krävs för bygga kredibilitet, men tycker också att priset för det var lite väl högt.

När rapporten för Q2-23 presenterades, stärktes oron kring bolaget, då kundfordringarna hade ökat signifikant vilket gav negativt kassaflöde från den operationella verksamheten. Detta trots att bolaget i övrigt prestenterade fantastisk tillväxt och lönsamhet. Bolaget förklarade situationen kring kassaflödet med att de hade generösa betalningsvillkor med kunder som förväntas bli stora avtalskunder längre fram. Den del av marknaden som spekulerade i att allt inte stod rätt till, fick vatten på sin kvarn och förblev avvaktande.

Kundfordringarna stabiliserades i Q3-23 på en hög nivå, vilket också innebar att kassaflödet nu var positivt. Hur det gått efter det, finner du längre ner på sidan där jag följer bolaget och uppdaterar siffrorna efter varje rapport.

Jag är glad att jag hade synat bolaget långt innan skriverierna i media och dragit slutsatsen att det handlar mer om en VD som inte är börsvan, än att det skulle gå att ifrågasätta portföljen och det kundvärde bolaget skapar. När du läser detta, får vi hoppas att bolagets kredibilitet är återskapad eller åtminstone i rätt riktning.Tillbaka till innehållsförteckning

Tillväxtresan

Intellegos tillväxtresa startade under 2022. Bolaget har visat lönsamhet sedan Q1 2023. I grafen nedan finner du kvartalsredovisning av omsättning (blå staplar), kostnader (ljusare röd), resultat (gröna), kassa (gula), skulder (mörkröda) och börskurs (grå linje, höger axel).

Kundfordringar och operationellt kassaflöde har visat sig vara utmanande vid snabb tillväxt. Delvis beror det på generösa betalningsvillkor gentemot de återförsäljare och partners som driver teknikskiftet hos slutkunderna.Tillbaka till innehållsförteckning

Prognos mot finansiella mål

Intellego har satt finansiella mål för 2024 med ambitionen att omsätta minst 300 MSEK med en vinst (EBIT) på minst 110 MSEK.

Nedan kan du följa rullande årsomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal och hur den utvecklats över tid.Tillbaka till innehållsförteckning

Bolagsvärde

Med en EBIT för rullande 12 månader på 106 MSEK samt en målsättning för 2024 på 110 MSEK, och en multipel på EBITx12 ger det en riktkurs på strax under 50 kr. Bolaget har länge haft en förtroende-rabatt och legat runt EBITx8.Tillbaka till innehållsförteckning

Förvärvsrelaterad skuld

Intellego har skulder som konsekvens av förvärvet av Daro Group. Dels genom upptagna lån för att delbetala förvärvet, dels i form av en räntefri avbetalningsplan till säljarna av Daro. Förvärvskostnaden var 81 MSEK där 30 % återstår att betala till säljarna. Betalningen som skulle skett i januari 2024, har i samråd med säljarna skjutits upp till augusti 2024.

Bolaget har förutom skulden till Daro-säljarna även räntebärande skuldsättning från låneinstitut. Utvecklingen av total skuldsättning kan ses i detta diagram.Tillbaka till innehållsförteckning

Analys

Nedan finner du ett dokument som på en sida beskriver caset och min tro om dess framtid. Läsaren uppmanas att göra en egen analys och bara investera i aktier där du är påläst och själv tror på bolaget. Du själv och ingen annan är ansvarig för dina investeringsbeslut.

Intellego-analys (1 PDF-sida)

Klicka på bilden för att öppna i nytt fönster.Tillbaka till innehållsförteckning